Braster pro

Czym jest Braster Pro?
Braster Pro jest urządzeniem medycznym wspierającym wczesną diagnostykę raka piersi w gabinecie lekarskim. Badanie przeprowadzane jest przez przeszkolony personel medyczny, a jego wykonanie ułatwia prosta i wygodna w użyciu aplikacja mobilna.


Braster Pro wykorzystuje skuteczną, potwierdzoną w badaniach obserwacyjnych, technologię ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Na podstawie obrazów termograficznych algorytmy automatycznej interpretacji (AI) wskazują potencjalnie niebezpieczne zmiany i nieprawidłowości w piersiach.

Badanie Brasterem Pro jest uzupełnieniem standardowych metod diagnostycznych i badań przesiewowych.

Należy pamiętać, że łączenie różnych metod daje większą szansę na wykrycie niepokojących zmian na wczesnym etapie, co może oznaczać mniej inwazyjne leczenie i zwiększenie prawdopodobieństwa całkowitego powrotu do zdrowia.

Zasada działania Braster Pro
Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm i wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które są widoczne w termografii kontaktowej.
Urządzenie medyczne Braster Pro dzięki specjalnej ciekłokrystalicznej matrycy rejestruje w piersi obszary o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o występowaniu zmian złośliwych. Algorytmy automatycznej interpretacji analizują obrazy termograficzne piersi, szukając asymetrii termicznych i strukturalnych. Jeśli takie asymetrie zostaną wykryte, pacjentka powinna zostać skierowana na dalsze badania diagnostyczne.


Metoda termografii kontaktowej, wykorzystana w Braster Pro, jest uznana przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników jako metoda uzupełniająca do USG piersi oraz mammografii.

Zalety systemu Braster Pro

  • Możliwość wykonania wiarygodnego badania piersi w każdym gabinecie lekarskim
  • Skuteczność metody została potwierdzona badaniami obserwacyjnymi (81,5% czułość, 87% swoistość)*
  • Badanie jest bezbolesne i bezpieczne, ponieważ nie wykorzystuje promieniowania
  • Intuicyjna aplikacja prowadzi przez badanie krok po kroku i standaryzuje proces badania
  • Badanie trwa około 15 minut
  • Opatentowana matryca termograficzna rejestruje nawet bardzo małe zmiany w piersi – już od 3 mm
  • Wiek pacjentki i budowa piersi nie wpływają na skuteczność badania
  • Uzupełniając standardowe badania diagnostyczne badaniem Braster Pro zwiększa się szansę na wczesne wykrycie podejrzanych zmian w piesiach

Zmiany wykrywane przez BRASTER PRO
Braster Pro dzięki termografii kontaktowej wykrywa zmiany o wzmożonym unaczynieniu, które mogą być ściśle skorelowane z występowaniem zmian złośliwych. W badaniach obserwacyjnych przy użyciu urządzenia Braster można wykryć:
– raka przewodowego
– raka zrazikowego
– raka brodawkowego
– raka zapalnego
– silne unaczynienie gruczolakowłókniaków, torbiele pozapalne z unaczynioną otoczką, stany zapalne piersi

Należy zauważyć, ze Braster nie wykrywa zmian łagodnych, które nie są unaczynione lub są słabo unaczynione, tj. gruczolakowłókniaków o niskim stopniu unaczynienia lub gruczolakowłókniaków inwolucyjnych (wapniejących), torbieli prostych (cyst), torbieli z gęstą treścią, duktektazji, tłuszczaków i mikrozwapnień.